Salı, Mayıs 17, 2022

Radyasyonu Tespit Etmenin Yolu Nedir?

Birçok radyoaktif malzeme saf hallerinde gümüş renkli, metalik katılar olmasına rağmen, renkleri değişebilir ve sıvılar ve gazlar dahil olmak üzere farklı fiziksel hallerde bulunabilirler. Ayrıca diğer (radyoaktif olmayan) metallerden fiziksel olarak ayırt edilemezler. Ek olarak, iyonlaştırıcı radyasyon kişinin duyularıyla algılanamaz. Görülemez, işitilemez, koklanamaz, tadılamaz veya hissedilemez. Bu nedenlerden dolayı, radyoaktif malzemeleri tanımlamak için basit bir görsel inceleme yetersizdir ve...

Gıdalarda Radyoaktivite Nasıl Ölçülebilir?

Radyolojik veya nükleer bir acil durum nedeniyle açığa çıkan radyoaktif maddeler, farklı algılama yöntemleri kullanılarak ortamda ölçülebilir. Gıdalarda doğal olarak bulunanlar gibi çok küçük miktarlardaki radyoaktivite, şu anda mevcut olan çok hassas tespit teknikleri kullanılarak belirlenebilir. Gıda örneklemesi, radyoaktif kontaminasyona duyarlılıklarına ve genel nüfusun beslenmesindeki önemine ve bebek, küçük çocuk ve çocuk doğurma çağındaki kadınlar gibi en savunmasız nüfus...

Nükleer Radyasyonun Çevre Üzerindeki Etkileri

Muhtemelen nükleer radyasyonun etkileri ve insan sağlığını nasıl etkileyebilecekleri hakkında bazı korkutucu şeyler duymuşsunuzdur. Nükleer santraller fosil yakıtlara kıyasla çok az kirlilik üretseler de, kesinlikle riskleri olmadan gelmezler - Çernobil nükleer felaketinden etkilenen herkese sorun. Nükleer gücün artıları ve eksileri olsa da, "Nükleer radyasyon çevre üzerinde nasıl etkiler?" sorusunu sormak da önemlidir. Radyasyon Neden Kötüdür? Radyasyonun neden kötü olarak kabul edildiğine...

Nükleer Radyasyonun Bitkiler Üzerindeki Etkileri

Nükleer radyasyon genellikle kitle imha silahlarıyla veya bir enerji kaynağı olarak ilişkilendirilse de, çevre üzerindeki hem olumlu hem de olumsuz etkileri hakkındaki gerçek, genel nüfus arasında büyük ölçüde bilinmemektedir. Bununla birlikte, nükleer radyasyonun bitki türlerini nasıl etkilediğini bilmek önemlidir çünkü insanların, insan popülasyonunu nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olabilir. Tarih Atom Çağı'nın başlangıcından bu yana, bir avuç önemli nükleer radyasyon olayı yaşandı....

Nükleer Savaşın Çevresel Etkisi

Gelecekteki nükleer savaş olasılığı hakkında belirsizlik olabilir. Öte yandan, nükleer silahların dünyanın cephaneliğinden çıkarılması gerektiğine dair hiçbir şüphe yoktur. Savaşan bir tarafın en mütevazı ve ölçülü nükleer girişimi bile aynı şekilde karşılanabilir, bu da karşılığında belki de artan bir değiş tokuşa yol açar. ABD'nin II. Dünya Savaşı sırasında yaptığı çok sınırlı saldırılar bile, iç içe geçmiş insanlar ve onların...

Nükleer Felaketlerden Kaynaklanan Serpintiler

1950'den önce, nükleer testlerden kaynaklanan radyoaktivitenin dünya çapında yayılmasının sağlık üzerindeki etkilerine yalnızca sınırlı bir önem verildi. Ancak izleyen on yılda insanlık, atmosferdeki nükleer silahları test ederek küresel radyasyon ortamını önemli ölçüde değiştirmeye başladı. 1960'ların başında, Dünya'da toprakta, suda ve hatta kutup buzunda atmosferik nükleer testlerin imzasının bulunmadığı hiçbir yer yoktu. Radyasyon etkileri konusunda uzmanlaşmış kanser araştırmacıları, aradan geçen on...

Nükleer Savaşın Ardından Olası Zehirli Ortam

Bir nükleer savaşın doğrudan etkileri, patlamanın öldürücü ve sakatlayıcı etkileri, termal darbe, hızlı nükleer radyasyon ve yangın fırtınaları, insan aklının kavrayamayacağı kadar korkunçtur. Büyük bir nükleer savaşın ardından, yaklaşık milyonlarca kişi ölecek ve yaralanacak. Yine de, binlerce megaton nükleer enerji serbest bırakıldığında, dünya çapında milyarlarca insan kendilerini hayatta bulacaktır. Bir nükleer savaşın uzun vadeli çevresel etkilerinin ne olacağını düşünmeyi...

Nükleer Serpinti ve Etkileri

Nükleer bombalar, atom bombalarında uranyum veya plütonyum atomlarının parçalanmasıyla veya hidrojen atomlarının hidrojen bombalarında birleştirilmesiyle enerji açığa çıktığında, felaket niteliğinde patlamalara neden olan ölümcül silahlardır. Patlamış bir nükleer bomba bir ateş topu, şok dalgaları ve yoğun radyasyon üretir. Buharlaşan enkazdan bir mantar bulutu oluşur ve yeryüzüne düşen radyoaktif parçacıkları dağıtarak havayı, toprağı, suyu ve gıda kaynaklarını kirletir. Rüzgar akımları...

Radyasyonu Nasıl Tespit Edebilirsiniz?

Radyasyon insan duyuları tarafından algılanamaz. Radyasyonu tespit etmek ve ölçmek için çeşitli el tipi ve laboratuvar aletleri mevcuttur. En yaygın elde tutulan veya taşınabilir aletler şunlardır: Geiger-Mueller (GM) Tüpü veya Probu ile Geiger Sayacı—Bir GM tüpü, yüksek bir voltaj uygulandığında, radyasyon duvarla veya tüpteki gazla etkileşime girdiğinde bir elektrik darbesi oluşturan gazla dolu bir cihazdır. Bu darbeler, cihaz ölçerde bir...

Ev Yapımı Radyasyon Ölçerler

Bu makale, radyasyonun üç ana biçimini ölçebilen tamamen işlevsel bir Geiger Sayacı'nın nasıl oluşturulacağını gösterir; alfa, beta ve gama radyasyonu. Geiger sayacı, arka plan radyasyonunu algılayacak kadar hassastır. Genişletilebilir. Saniye Başına Sayım (CPS) için dijital bir çıktı ekleyen bir Dijital Metre Adaptörü (DMAD) ekleyerek temel Geiger Sayacı geliştirebilirsiniz. DMAD, bir USB TTL adaptörüyle kullanıldığında ücretsiz Windows Radyasyon izleme programımızı...

Translate »
error: İçerik korunmaktadır.
SEN SAĞ OL YETER!