Normal durumlarda insanlar günlük olarak insan yapımı kaynakların yanı sıra doğal radyasyon kaynaklarına da maruz kalmaktadır. İnsanlar her gün hava, yiyecekler ve sudaki radyonüklidleri solumakta ve yutmaktadır. Bu radyonüklidlerin çoğu çevremizde doğal olarak bulunur, ancak küçük bir kısmı radyasyonun tıbbi ve endüstriyel uygulamalarıyla ilgili insan yapımı kaynaklardan gelir.

Nükleer veya radyolojik bir acil durum sonucunda radyoaktif maddeler salınırsa, yiyecekler de ek radyoaktivite bulunabilir. Havadan düşen veya yağmur suyu veya karda taşınan bu radyoaktif maddeler, sebze veya hayvan yemi gibi gıdaların yüzeyinde birikebilir. Zamanla, radyonüklidler toprak yoluyla ekinlere veya hayvanlara aktarılabilir ve yiyeceklerde birikebilir. Radyonüklidler ayrıca nehirlere, göllere ve balıkların ve deniz ürünlerinin onları alabileceği denizlere de yıkanabilir.

Kontamine Gıdaları Tüketmenin Potansiyel Sağlık Etkileri Nelerdir?

Nükleer veya radyolojik bir acil durumda radyonüklidlerle kontamine gıdaları tüketmek vücuttaki radyoaktivite miktarını artıracak ve radyasyona maruz kalmayla ilişkili sağlık risklerini artırabilir. Risk seviyesi, hangi radyonüklidlerin yutulduğuna ve dahil edilen radyoaktivite miktarına bağlı olacaktır.

Örneğin, radyoaktif iyot, kontamine yiyecek veya içeceklerle yutulursa veya kontamine hava ile solunursa, tiroid bezinde birikecek ve özellikle çocuklarda tiroid kanseri riskini artıracaktır. Radyoaktif iyot, radyoaktivitesini 8 gün içinde yarı yarıya azaltır (yarı ömür denir) ve sonunda birkaç hafta içinde radyoaktif olmayı bırakır (çürüme). Tiroid tarafından radyoaktif iyot alımını önlemek için, tiroidi doyurmak için stabil iyot hapları (KI hapları) kullanılır, böylece radyoaktif iyot birikmez. Buna karşılık, 30 yıllık yarı ömre sahip sezyumun radyoaktif izotopu uzun yıllar çevrede kalacaktır. Tüm vücutta iyottan daha homojen dağılır. Radyoaktif sezyuma maruz kalma, belirli kanser türlerinin riskinin artmasına neden olabilir ve bu, diğer bazı radyonüklidler için de geçerlidir.

Yiyecekler
Nükleer Felakette Yiyecekler Radyoaktiviteye Nasıl Maruz Kalabilirler

Tüm Gıda Üretimi Radyolojik veya Nükleer Bir Acil Durumdan Etkilenecek Mi?

Hayır, tüm gıdalar etkilenmeyecektir. Radyoaktivitenin paketlenmiş gıdaları kirletmesi olası değildir; örneğin, konserve veya plastik ambalajlı gıdalar, özellikle gıda mühürlüyse radyoaktiviteden korunur. Acil durumdan önce gönderilen veya ticari olarak paketlenen yiyecekler etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, radyoaktif maddelerin biriktiği alanlarda üretilen bazı gıdalar kontamine olabilir ve bu nedenle gıda izleme, bir risk analizini destekleyebilir. Bir risk değerlendirmesinin ışığında gerekli görüldüğünde, risk yöneticileri, popülasyonlar tarafından alınan radyonüklid dozunun makul ölçüde ulaşılabilir olduğu kadar düşük tutulmasına yardımcı olan kanıta dayalı hafifletme önlemleri alır.

KATEGORİDE İLGİLİ GÖNDERİLER

KATEGORİDE SON GÖNDERİLER

0 0 oy
Makaleyi Yıldızlandır
Önceki İçerikNükleer Felakette Radyoaktif Maddeler Nasıl Arındırılır?
Sonraki İçerikGıdalarda Radyoaktivite Nasıl Ölçülebilir?
Avatar Of Survival
YAŞAM İLE ÖLÜM ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİDE Bİ YUDUM ÇIRPINIŞ! İNSANLIĞA ATFEN! hoşgeldiniz.
0 0 oy
Makaleyi Yıldızlandır
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle